Søke plass

Barnehagen vil ha løpende opptak, men nå i oppstartsåret er det viktig at flest mulig søker til hovedopptaket.

Fristen til å søke i hovedopptaket er 15. februar.

Søknadsskjema finner du hos Trysil kommune (klikk her for søknadsskjema).

Velg «Trysil Friluftsbarnehage» i menyen under 1. prioritet.