Priser

Fra 1.1.2022:

100% plass: 3315 kr.

90% plass ( 4 og 5 dager pr. uke) : 3184 kr.

80% plass ( 4 dager pr. uke): 2917 kr.

50% plass ( 2 og 3 dgr. pr. uke) : 1847 kr.

Det vil tilkomme kostpenger som inkl. melk, brød, knekkebrød, pålegg, varm mat og frukt.

Søskenmoderasjon blir gitt i henhold til kommunale vedtak: 30% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. og 4.