Priser

Fra 1.2.2023:

5 dager pr. uke : 3000 kr.

4 dager pr. uke: 2640 kr.

3 dager pr. uke: 1980 kr.

Enkeltdag:          300 kr 
(For de som ikke har hel plass, ingen søskenmoderasjon)

Det vil tilkomme kostpenger på inntil kr. 300,- pr. måned som inkl. melk, brød, knekkebrød, pålegg, varm mat og frukt.

Søskenmoderasjon blir gitt i henhold til kommunale vedtak: 30% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. og 4.