Priser

100% plass: 3230 kr.

90% plass ( 4 og 5 dager pr. uke) : 3100 kr.

80% plass ( 4 dager pr. uke): 2842 kr.

50% plass ( 2 og 3 dgr. pr. uke) : 1800 kr.

Det vil tilkomme kostpenger som inkl. melk, brød, knekkebrød, pålegg, varm mat og frukt.

Søskenmoderasjon blir gitt i henhold til kommunale vedtak: 30% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. og 4.