Priser

Fra 1.8.2022:

5 dager pr. uke : 3050 kr.

4 dager pr. uke: 2684 kr.

3 dager pr. uke: 2013 kr.

Det vil tilkomme kostpenger på inntil kr. 300,- pr. måned som inkl. melk, brød, knekkebrød, pålegg, varm mat og frukt.

Søskenmoderasjon blir gitt i henhold til kommunale vedtak: 30% for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. og 4. 

Reklame